Resa

Skolan har en tradition att eleverna som går i 9:e klass gör en skolresa med konserter i Prag på våren året då de skall sluta. För detta går det åt en hel del medel. Dessa arbetar eleverna till största delen ihop själva genom att ge olika konserter och framförallt luciauppträdanden mot en mindre ersättning. Läs mer om detta under fliken Hyr en Konsert.